GIÁ TRỊ CỐT LÕI

  • Uy tín đi đầu: Sala Meidaz bảo vệ chữ Tín như bảo vệ danh dự của chính mình; Luôn chuẩn bị đầy đủ năng lực thực thi và nỗ lực hết mình để đảm bảo đúng cam kết.
  • Chất lượng phục vụ: Sala Meidaz luôn đặt tiêu chí chất lượng làm nền tảng, chất lượng sản phẩm dịch vụ, chất lượng trong cam kết; Luôn tự tôn pháp luật, duy trì đạo đức; Lấy khách hàng làm trung tâm.
  • Nhân lực là vốn quí: Sala Meidaz xây dựng các mối quan hệ với tinh thần nhân văn; Coi trọng người lao động như là tài sản quí giá nhất; Thấu tình – Đạt lý trong mọi quan hệ. Tạo dựng văn hoá làm việc trên cơ sở công bằng, chính trực và nêu cao sức mạnh đoàn kết.
  • Tiên phong: mở đường và mạnh dạn đương đầu vượt qua những thách thức để đón nhận cơ hội vươn đến thành công;
  • Đổi mới và năng động: để phát triển bền vững;
  • Trách nhiệm: với cộng đồng và xã hội;
  • Tạo dựng sự khác biệt: bằng tính đột phá sáng tạo trong kinh doanh và quản trị điều hành

lĩnh vực hoạt động

SALA MEDIAZ HOẠT ĐỘNG TRONG CÁC LĨNH VỰC

+ Tư vấn phát triển doanh nghiệp mảng Online

+ Thiết kế website

+ Quảng cáo Google Ads

+ Quảng cáo Facebook Ads