Chuyển 0đ thành chữ “Liên hệ” trong woocommerce

Đoạn code dưới đây sẽ giúp các bạn chuyển  thành chữ “Liên hệ”. Bạn chỉ cần chèn đoạn code sau vào file functions.php của theme bạn đang sử dụng là được

Code chuyển 0đ thành chữ “Liên hệ”

Dán code dưới vào file functions.php của theme

functiondevvn_wc_custom_get_price_html( $price, $product) {
    if( $product->get_price() == 0 ) {
        if( $product->is_on_sale() && $product->get_regular_price() ) {
            $regular_price= wc_get_price_to_display( $product, array( 'qty'=> 1, 'price'=> $product->get_regular_price() ) );
            $price= wc_format_price_range( $regular_price, __( 'Free!', 'woocommerce') );
        } else{
            $price= '<span class="amount">'. __( 'Liên hệ', 'woocommerce') . '</span>';
        }
    }
    return$price;
}
add_filter( 'woocommerce_get_price_html', 'devvn_wc_custom_get_price_html', 10, 2 );

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.