Chuyển 0đ thành chữ “Liên hệ” trong woocommerce

Chia sẻ tin này

Đoạn code dưới đây sẽ giúp các bạn chuyển  thành chữ “Liên hệ”. Bạn chỉ cần chèn đoạn code sau vào file functions.php của theme bạn đang sử dụng là được

Code chuyển 0đ thành chữ “Liên hệ”

Dán code dưới vào file functions.php của theme

functiondevvn_wc_custom_get_price_html( $price, $product) {
    if( $product->get_price() == 0 ) {
        if( $product->is_on_sale() && $product->get_regular_price() ) {
            $regular_price= wc_get_price_to_display( $product, array( 'qty'=> 1, 'price'=> $product->get_regular_price() ) );
            $price= wc_format_price_range( $regular_price, __( 'Free!', 'woocommerce') );
        } else{
            $price= '<span class="amount">'. __( 'Liên hệ', 'woocommerce') . '</span>';
        }
    }
    return$price;
}
add_filter( 'woocommerce_get_price_html', 'devvn_wc_custom_get_price_html', 10, 2 );

Nhận thông tin từ Sala Mediaz

Xem nhiều

Tuyển dụng

Chuyên Viên Thiết Kế

Tuyển dụng Chuyên Viên Thiết Kế Bạn đam mê thiết kế và yêu thích sáng tạo? Hãy gia nhập Sala

Bạn đang cần dịch vụ Marketing?

Sala Mediaz chắn chắn sẽ làm hài lòng bạn.